Závěry z jednání schůzky výboru Senior klubu ze dne 19.9.2012.

03.10.2012 20:46

Na předchozí schůzce (6. září) došlo k nemilé výměně názorů a výsledkem toho bylo , že předsedkyně Hela Šmoldasová se vzdala funkce předsedkyně Senior klubu. Byl svolán výbor a celou záležitost prodiskutoval. Vzhledem k tomu, že Hela Šmoldasová byla v té době na dovolené, bylo rozhodnuto počkat s dalším řešením až se Hela vrátí z dovolené. Výbor byl doplněn o nového člena Pepu Doležala. Na schůzce, kde byla přítomna také Hela Šmoldasová se vedla diskuse hlavně o prodeji alkoholu, v tom smyslu, že není přehled o zisku z této činnosti. Tento stav neprospívá dobrým vztahům v klubu. Ke zdárnému fungování klubu je potřeba důvěry nás všech. Byla provedena kontrola prodeje alkoholu. Zůstatek - 820,- Kč - bude převeden do pokladny klubu. Po úvaze členů výboru, kdo by měl zastávat funkci předsedy klubu, byl navržen Josef Doležal. Schválen 7 hlasy, 2 se zdrželi hlasování. Je potřeba, aby se na práci klubu podílelo více členů výboru. Došlo také k důležitému rozhodnutí, že při pravidelných normálních schůzkách se nebude prodávat alkohol. Alkohol by se prodával pouze na čtvrtletních schůzkách. Nakoupil by se z pokladny a výtěžek by byl dán do pokladny klubu. Chtěla bych poděkovat Hele i Jardovi Šmoldasovým za nás za všechny za práci, kterou pro klub vykonali. Doufám, že tuto krizovou situaci překonáme a klub bude místem, kde se budeme rádi scházet.

Cholina 20. září 2012 - schůzka Senior klubu - Naďa Plachá.
 

Poznámka:
Dne 24. září se vzdala funkce člena výboru Lidka Smékalová. Výbor na to reagoval a na své schůzce dne 1. října kooptoval za člena výboru Evu Kocvrlichovou.
 Počet členů výboru je tedy devět. I já doufám, že je krizová situce překonána a že nový výbor bude mít  dostatek síly, schopností a podpory členské základny, aby klub mohl zdárně pokračovat ve své činnosti.
 

 Cholina 1. října 2012 - schůzka výboru Senior klubu - Josef Doležal.


TOPlist