Zájezd

26.06.2019 05:08
                                            Zájezd.
Ve čtvrtek 20. června uskutečnil senior klub jednodenní
zájezd. Navštívili jsme zámek Linhartovy. Prováděl
nás kastelán pan Jaroslav Hrubý. Velice poutavým
výkladem nás seznámil s historií a rekonstrukcí zámku.
Další zastávkou byl oběd v restauraci u Svačinků
poblíž Krnova. Následovala prohlídka Židovské synagogy
v Krnově. Na závěr odpoledne jsme ještě si prohlédli
poutní místo Cvilín s kostelem na kopci nad Krnovem.
Zájezd se vydařil, počasí nám přálo a déšť při návratu
domů nám nemohl pokazit pěkný zážitek z celého dne.

TOPlist