Stalo se. ....

14.05.2011 17:38

Seniorklub v Cholině letos začínal 20.1.2011 v naší klubovně. Na schůzce se promítalo DVD z ukončení roku na Dvoraně. Plánovala se práce na 1 pololetí a výlet do Šternberka na hrad. Výlet se uskuteční 17.6.2011. Na další schůzce dne 3.2.2011 promítal profesor Coufal z Mohelnice zajímavá DVD.  17.2.2011 na naší schůzku byla pozvána naše doktorka paní Krčová. Jelikož onemocněla, byla volná zábava. Přednáška doktorky se proto konala 3.3.2011. Na této schůzce jsme přivítali nové členky z Myslechovic a Haňovic. 1.4.2011 se konala čtvrtletní schůzka na Dvoraně. Blahopřání jubilantům, tombola, občerstvení a příjemná zábava. 15.4.2011 byla naše schůzka zase na Dvoraně. K poslechu nám zahrála hudební skupina z Nákla pod vedením pana Gaji.Jejich vystoupení bylo velice přříjemné.

 

Šmoldasová Helena


TOPlist