První čtvrtletí 2013

31.03.2013 10:33

 

 

V lednu jsme se sešli pouze jednou. Příčinou byla havárie topení na Dvoraně. Na schůzce 24.1.  byli přítomní informováni o činnosti výboru. Naďa Plachá přednesla  zprávu o hospodaření klubu za rok 2012, která byla bez připomínek souhlasně přijata. Přednášku s diapozitivy na téma Historické památky Olomouce, která se velmi líbila, provedl Radim Beza. K pohodě nám hrál na klávesy a harmoniku Milan Vybíral. V únoru už  jsme ale jeli naplno. 7.2.- nám provedl pan Pytlíček  přednášku s diapozitivy na téma - Francie, Mont Blanc a Chamonix. Také nám promítl svůj příspěvek ze zářijové olympiády ve Skrbeni, kde působil prakticky jako náš fotoreportér. K tanci a poslechu  nám hrálo duo - pánové Freudl a Vybíral. S harmonikou jsme si pak i zazpívali. Aktivně jsme se zapojili v sobotu 9.2. do masopustního veselí. Na požádání organizátorů jsme zajistili jedno zastavení. Holky napekly cukroví a vdolečky, uvařily čaj s rumem, zajistily i dobrou slivovici a tak před "dvanáctkou" bylo veselo. Poděkování za zajištění této akce patří Olině Veverkové, Aničce Kuchaříkové, Míle Dostálové a manželům Zabloudilovým. Naše aktivita pokračovala na Dvoraně, kde se holky uvedly svým tanečním vystoupením na téma Pražští Pepíci. 16.2. vystoupila naše taneční skupina na plese seniorů v Příkazích a 22.2. pak na obecním bále na Dvoraně. Jejich vystoupení se v obou případech líbila a byla oceněna velkým potleskem. . 21.2. nám ing. Coufal provedl přednášku s diapozitivy. Předmětem přednášky byly Lužice - Budyšín, Řecko - Peloponés, Chorvatsko - Zadar a naše Modrava. Hrálo nám naše seniorské duo a holky pak ještě absolvovaly generálku na páteční vystoupení na obecním bále. 7. března - schůzka na Dvoraně ve znamení oslav MDŽ za účasti starostky paní Bezové. Příjemné překvapení nám připravily děti zdejší ZŠ. Pod vedením paní učitelky Gruntové nám děti zazpívaly, zatančily a zarecitovaly a pak  všem přítomným ženám předaly kytičky. Hrálo nám duo z Žerotína. Následovala minitombola a na závěr generálka děvčat na vystoupení na sobotním plese BAVI v Litovli. 9. března - do programu BAVI plesu v Litovli přispěly naše holky. Předvedly své dvě skladby - Poupata a Pražské Pepíky. Pořadatelé se jim postarali o královské pohoštění, v dopravě vypomohla i naše starostka. Holky měly trochu trému, před tak velkým publikem ještě nevystupovaly. Ta ale opadla po prvních taktech, kdy je začali potleskem povzbuzovat účastníci plesu. 21.3 - čtvrtletní schůzka na Dvoraně. Jako první vystoupili naši malí hosté - předškoláci. Mažoretky Linetbells- mini z Litovle pod vedením Ireny Podhorové předvedly svou skladbu, která byla oceněna bouřlivým potleskem a senioři si tak vynutili opakování celého čísla. Potom jsme popřáli všem, kteří v prvním čtvrtletí oslavili svá životní jubilea a ženy dostaly navíc kytičky. Po krátké informaci z činnosti výboru pak začala hrát skupina Veselá dvojka z Loštic. A ta to také pěkně rozpálila. Hráli nám až do sedmi hodin, což přítomní kvitovali s povděkem, protože hráli opravdu perfektně a tak se seniorům z parketu ani moc nechtělo. V přestávce proběhla tradiční tombola. Tato schůzka se opravdu všem velmi líbila. Na závěr pak naši ke všemu ochotní ochotníci absolvovali generálku Perníkové chaloupky. 22.3. - cholinské šibřinky na Dvoraně - na požádání pořadatele zakončili úspěšné čtvrtletí naši ochotníci neotřelým podáním pohádky Perníková chaloupka. Na druhé čtvrtletí připravujeme neméně náročný program. Věříme, že se nám to díky aktivitě všech členů Senior klubu podaří opět úspěšně zvládnout. 

 

 Foto MDŽ zde                                                           

  

 

  Foto první čtvrtletí 2013 zde


TOPlist