CO PŘINESLO 1. ČTVRTLETÍ 2015

05.04.2015 18:05

Rok 2015 jsme zahájili 15. ledna. Hned v úvodu jsme minutou ticha uctili památku zesnulé Marie Fuchsové. Naďa Plachá pak přednesla zprávu o hospodaření a čerpání dotace od OÚ. Na programu bylo promítání fotografií a videí ze Silvestra. A tak jsme se znovu dobře bavili, zejména nad fotografiemi. Z pléna vzešel návrh "prodat" to Moravskému senioru. Stalo se. Ovšem jestli to bude pro redakci MS akceptovatelné, to se uvidí.

Na schůzku 29.1. mezi nás zavítali manželé Šafářovi. S nimi jsme se přesunuli na jižní polokouli do Oceánie a obdivovali krásy Nového Zélandu. Skutečně nevšední, fantastická podívaná. A to máme ještě přislíbeno Fidži. Na další schůzce ing. Gottfried výborným slovním doprovodem zavzpomínal na svou první služební cestu na Ukrajinu v roce 1999.

26. února nám paní Šanová, vedoucí zdejšího dětského kroužku "Patlálci", přinesla ukázky jejich výrobků a pozvala nás do jejich dílničky na exkurzi, s možností sami si něco vyrobit. Termín návštěvy domluven na 10. dubna. Potom nás naši hosté Š. Navarová a ing. Korytár provedli mexickým poloostrovem Yucatan, Belize a Guatemalou. Navštívili jsme významné mayské stavby - Palenque, Tikal, Chichen-Itzá a Uxmal.

V pátek 6. března jsme na Dvoraně slavili MDŽ. Děti ze zdejší ZŠ přišly ženám popřát k jejich svátku, rozdaly jim kytičky a igelitové tašky s klubovým logem. Vystoupily také s krátkým programem a v závěru nás vyzvaly, abychom si s nimi zazpívali dvě národní písně. Snad z obavy, že bychom neznali slova, nám dodaly tištěný text písní. Zpívali všichni. Ocenili jsme tři členky za jejich aktivní přístup a snahu o zapojení se do činnosti klubu, i přes jejich poněkud pokročilejší věk - M. Havlíčkovou, M. Smékalovou a Z. Piroltovou. Proběhla bohatá tombola, obsluhovali nás místní hasiči, k tanci a poslechu nám hrála Veselá dvojka z Loštic. Výborné občerstvení, takže všechno bylo v pohodě.

Ve středu 11. března naše taneční skupina na pozvání Senior klubu Litovel vystoupila v programu na jejich schůzce. Když pak dorazila hudba, naše holky rozproudily taneční zábavu, ke které se postupně přidávali naši hostitelé. Bylo tam veselo.

Na další schůzce 19. března nás nadchla Mgr. Frištenská, praneteř Gustava Frištenského, vyprávěním o světoznámem silákovi a sportovci, který žil dlouhá léta v Litovli, kde má také dvoumetrovou bronzovou sochu a stálou expozici v tamním muzeu. Následovala řada dotazů a tak se přednáška, o kterou byl mimořádný zájem, značně protáhla.

První čtvrtletí jsme pak uzavřeli v pátek 27. března taneční zábavou na Dvoraně. V programu vystoupil místní národopisný taneční soubor Cholinka. Nejdříve se uvedla jeho dětská část a hned po nich vystoupili dospělí. Oba soubory se velmi líbily a sklidily nadšené ovace. Nabídli jsme jim vystoupení na našem červnovém sportovně-společenském odpoledni. Budou tam zástupci okolních Senior klubů, kterým by se tak naskytla příležitost krásné podívané.

 

 

 

 

 

 

 


TOPlist