CHOV seniorů

13.09.2011 09:24

 

  CHOV seniorů

 Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pierre de Coubertin - zakladatel
 novodobých olympijských her a paní Marta Studená - zakladatelka novodobých
 olympijských her seniorů.  " Život je krásný, žijme ho naplno "
 V pondělí 29. srpna byl ustaven Cholinský olympijský výbor seniorů - zkratka
 CHOV seniorů. Zakladatelé CHOVu se inspirovali naší současnou politickou elitou.
 Tak na funkci předsedy se sám navrhl jako jediný kandidát a sám se také hned
 jednomyslně zvolil pan Doležal. Okamžitě si odsouhlasil, že jeho funkce je
 doživotní a je tedy ze své funkce neodvolatelný. Po vzoru svého úhlavního
 přítele Kalouska prohlásil, že pokud by ho někdo urazil, tak do doby, než bude
 onen člověk exemplárně potrestán, bude na jednání posílat své místopředsedy. Při
 volbě místopředsedů se postupovalo rovněž demokraticky. Samy se nominovaly 
 čtyři ženy - Krejčí Věra, Kocvrlichová Eva, Nedopilová Marie a Zajíčková Jiřina, 
 které se mezi sebou navzájem zvolily. Ovšem vykutálený předseda se zdržel
 hlasování a to tedy znamená, že žádná z místopředsedkyň nezískala stoprocentní 
 důvěru a jsou tak ze svých funkcí odvolatelné. O tom, že by to měly na doživotí, si 
 mohly nechat jenom zdát. Na ustavující schůzi pak bylo dosaženo prvního 
 výrazného úspěchu, když se členové výboru dohodli, že se dohodnou. Dále už se 
 pak řešily maličkosti, jako podání přihlášky k Mezivesnickému olympijskému 
 výboru na pořádání II. letních olympijských her seniorů v roce 2012 v Cholině. 
 Po dohodě s paní Martou Studenou, předsedkyní MVOV, se olympijské hry 
 seniorů budou konat  každý rok. Nemůžeme si prostě dovolit čekat čtyři roky. 
 Volba pořadatele olympiských her seniorů pro rok 2012 proběhne ihned po 
 skončení I. ročníku, který se koná v sobotu 10. září ve Skrbeni. Dále pak výbor 
 schváli tvrdé limity, které musí naši sportovci bezpodmínečně splnit, pokud chtějí 
 reprezentovat. Za 1. Vyvinutý smysl pro legraci - povinnost. Za 2. Schopnost 
 udělat si legraci sama ze sebe - nutnost. Za 3. Odvahu umět se "odvázat" - 
 samozřejmost. Jak se bude výboru dařit a jak se bude dařit našim 
 reprezentantům, budeme průběžně informovat.Znovu připomínáme - první letní 
 olympijské hry seniorů se konají v sobotu 10. září od 14.00 na stadionu ve 
 Skrbeni. Přijeďte se podívat a povzbudit naše reprezentanty, nenechte si ujít
 zahájení - slavnostní defilé sportovců, olympijská znělka, zapálení olympijského ohně. Těšíme se na Vás, své příznivce.
 
Josef Doležal
 

TOPlist