Novinky

První čtvrtletí

30.03.2010 19:39

Náš Seniorklub v Cholině pořádal čtvrtletní posezení 26 března 2010 na Dvoraně. Dobrá nálada,blahopřání jubilantům,tombola,bohaté občerstvení,báječná nálada všech zůčastněných.

Další schůzka se koná v klubu na OÚ Cholina dne 8.4.2010. Na programu bude přednáška o bylinkách a prodej pěkných hanáckých kalendářů.

Dne 22.4.2010 bude na schůzce přednáška pana Květoslava Pytlíčka ze Senice. Těšíme se a jistě se sejdeme v klubu všichni.

 

 Šmoldasová Helena

OHLÉDNUTÍ A POZVÁNÍ

17.03.2010 17:40

 Dne 11.3.2010 proběhla schůzka seniorů v naší klubovně. Na schůzku byla pozvána mluvčí Policie z Olomouce paní Vlachová. Byla to velmi poučná přednáška a děkujeme za ní.

Na schůzce byl naplánován zájezd seniorů,který bude 28.5.2010. Jistě pojedou všichni senioři,již se na zájezd těšíme. Děkujeme paní Plaché,která vše zařídila.

26.3.2010 v pátek na Dvoraně pořádá Seniorklub čtvrtletní posezení. Občerstvení,bohatá tombola,živá hudba. Vezměte s sebou dobrou náladu.

Zveme naše spoluobčany, přijďte mezi nás v 16 hodin. Rádi vás uvítáme a jistě se budete dobře bavit s námi.

                                                             Šmoldasová Helena

Co bylo... a bude..

16.02.2010 15:49

Náš klub se pravidelně schází každých 14 dní. 28.1.2010 se naší schůzky zůčastnila naše doktorka paní Krčová. Její přednáška o chřipkách a jiných nemocech byla velmi zajímavá a poučná. 11.2.2010 na naší schůzce byl Květoš Pytlíček a měl velmi zajímavý cestopis o Zakarpatské rusi a o Paříži. Překrásné obrázky,poutavé vyprávění zaujalo všechny seniory. Děvčata,která měla službu dnes i minule, napekla chutné zákusky,zahrála nám živá hudba. A už se těšíme na další setkání.Ještě polovička našich členů jede na seniorský ples do Příkaz. Jistě se při dobré hudbě pobavíme a zatancujeme si.

 

Šmoldasová Helena

předseda seniorklubu

Rozloučení z rokem 2009

05.01.2010 20:47

 Seniorklub v Cholině pořádal čtvrtletní zábavu na Dvoraně 30.12.2009 a zároveň oslavil velkým dortem a společným fotem 2 výročí založení klubu.

Po předání kytiček oslavencům, kterých bylo 14 následovala tombola. Protože bylo hodně dárků, které si senioři připravili, nebylo o překvapení nouze.

Když potom spustila kapela, málokdo zůstal sedět. Káva, občerstvení a příjemné zakončení starého roku pokračovalo dlouho do noci.

A ještě jednou přejeme všem Senior klubům do nového roku hodně zdraví, pohody a dobrou náladu a prima partu jako máme my.

 

                                                                                                                                                                                       Šmoldasová Helena

Shrnutí posledních událostí

14.12.2009 17:02

 Náš seniorklub se schází každých 14 dní. 8.10.2009 na naší schůzce byla přednáška pana Coufala z Mohelnice.

Dívali jsme se na krásné město Krumlov a zámek. Potom do rakouských hor a nakonec na květiny do Holandska.

Bylo to velmi zajímavé. 22.10.2009 jsme pozvali paní,která prodávala voňavá mýdla,krémy,šampony.Mnoho žen si 

nákuoem udělalo radost. 19.11.2009 jsme do klubu pozvali pana Pytlíčka ze Senice,který měl poutavou přednášku

a snímky z Italských hor. Prožili jsme pěkné odpoledne. 3.12.2009 byl do klubu pozván pan Vitásek,který vyprávěl

o myslivosti v Cholině. Zajímavá a poutavá přednáška.

Tento rok uzavře klub taneční zábavou 30.12.2009 na dvoraně. Bude to čtvrtletní slavnostní schůze s blahopřání

jubilantů,předání kytičky,bohatou tombolou a občerstvením. Tímto také chceme popřát všem seniorklubům

radostné prožití svátků vánočních,spokojenost a dobrou pohodu v celém příštím roce.

Totéž přejeme všem,kteří čtou naše stránky.

 

 

 

Seniorklub v Cholině

Šmoldasová Helena

Čtvrtletní schůze

06.10.2009 20:46

25. září 2009 se konala čtvrtletní schůze na Dvoraně. Blahopřálo se jubilantům,
kterých bylo 16. Děvčata dostali kytičky, potom proběhla tombola,kde byly velmi
pěkné ceny. Následovalo překvapení. Členky Seniorklubu z Těšetic nám přijely
zatancovat. Jejich vystoupení se všem líbilo a rádi jsme jim zatleskali.
Na konec při živé hudbě a bohatém občerstvení začala zábava,tanec a zpěv.
Těšetické členky se také zůčastnily a jistě se jim naše setkání líbilo.
Chtěla bych poděkovat děvčatům za upečení dobrých zákusků a člence
klubu,který u příležitosti svého jubilea udělala dobré chlebíčky pro všechny členy.
Doufám,že se všechny akce povedly, všichni byli spokojeni a těšíme se na
další setkání.                                                                                           

                                                                                                                   

                                                        Šmoldasová Helena                       

 

                                                                               

Zájezd

06.10.2009 20:29

Senior klub v Cholině pořádal zájezd do Hanáckého skanzenu v Příkazích
a do Horizontu v Bystrovanech. Skanzen se nám líbil.Potom jsme ještě v
Příkazích navštívili Žudr a krásnou kapli, o které mnoho lidí ani neví a vyděli
ji poprvé.
V Horizontu jsme prošli hezky upraveným parkem,prodejnou s keříky,květinami
a obchodní část Horizontu. Na konec kafíčko,pivo sodovku a jelo se na oběd na Stopku do
Sobáčova. Každý si objednal chutný oběd a po chvilce posezení se jelo domů.
Počasí nám vyšlo báječně a myslím,že účastníci zájezdu byli spokojeni.

Poděkování

28.03.2009 15:51

Děkujeme touto cestou starostovi Choliny za velkou pomoc,pochopení
při založení našeho klubu seniorů a jeho již ročního chodu.
Též děkujeme Obecnímu úřadu za krásné vybavení klubovní místnosti
na OÚ v Cholině
Děkuje KLUB SENIORŮ

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11

TOPlist